Kiếm Tiền Online Free - Kiếm Tiền Trên Mạng Miễn Phí - Blog Kiếm Tiền Trên Mạng

Click Để Tham Gia Group Trên FaceBook

 • Tin Vắn

  Công Cụ Ẩn URL cho Blog

  Công cụ mã hóa URL này là một tiện ích đơn giản bằng Javascript. Tác dụng của nó là giúp bạn ẩn đi link gốc, người truy cập sẽ phải đợi vài giây trước khi được chuyển đến link gốc.
  Ưu điểm của tiện ích này là chạy được ngay trên blogspot, không cần đến Cơ Sở Dữ Liệu. Đường link được mã hóa bằng hàm btoa() của Javascript ngay trên URL của trang web bằng base-64, ví dụ như:
  http://www.sytung.com/p/redirect.html?url~~aHR0cDovL3d3dy5raG9haG9jMjRoLmluZm8=
  bạn sẽ được chuyển hướng đến báo khoa học sau 5 giây. DEMO:

  Chúng ta chỉ cần một vài dòng code để dịch ngược đoạn URL được mã hóa và chuyển hướng người dùng đến đó.
  Bạn có thể áp dụng trên trang web của mình rất dễ dàng, kể cả Blogspot theo các bước như sau:

  Bước 1: 

  Đi đến trang quản lí blog, chọn trang, rồi ấn vào trang mới.
  Trong mục soạn thảo, các bạn click vào html, đặt tên Page là App sau đó dán đoạn code này:
  <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
  <h3>
  Công cụ mã hóa url, dùng nó để ẩn đi link gốc của bạn</h3>
  <form>
  <div>
  <input id="tung" name="url" placeholder="Nhập Url cần mã hóa ở đây" type="text" />
  </div>
  </form>
  <button onclick="get()">Mã Hóa URL</button>
  <div id="ketqua">
  URL được <a href="http://www.sytung.com/p/app.html">mã hóa</a> sẽ hiện ở đây</div>
  <script>
  function get(){
  var s = document.getElementById('tung').value;
  var y = window.btoa(s);
  var z = "nhập url trang chuyển hướng, sẽ nói rõ hơn ở dưới: http://www.blogcuaban.com/p/redirect.html~~";
  var v = z+y;
  document.getElementById('ketqua').innerHTML = v;
  }
  </script>
  </div>
  Tác dụng của đoạn code trên: là trang để bạn tạo URL, chỉ cần nhập url bạn cần mã hóa vào thì nó sẽ cho ra URL được ẩn. Kết Quả:

  Bước 2:

  Tiếp tục tạo một trang mới, chọn html, đặt tên page là Redirect,rồi dán đoạn code này vào:
  <style>
  .loader {
    border: 16px solid #f3f3f3;
    border-radius: 50%;
    border-top: 16px solid #3498db;
    width: 200px;
    height: 200px;
    -webkit-animation: spin 2s linear infinite;
    animation: spin 2s linear infinite;
  }
  @-webkit-keyframes spin {
    0% { -webkit-transform: rotate(0deg); }
    100% { -webkit-transform: rotate(360deg); }
  }
  @keyframes spin {
    0% { transform: rotate(0deg); }
    100% { transform: rotate(360deg); }
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var url = location.search.replace('?', '').split('~~')
  var dit=url[1];
  var memay=atob(dit);
  var a = '5';
  var counter = setInterval(timewait, 1000);
  function timewait() {
       a=a-1;
       if (a < 0) {
       document.getElementById("alert").innerHTML = 'ĐANG CHUYỂN HƯỚNG...........' ;
        window.location.assign(memay);
       clearInterval(counter);
      } else {
      document.getElementById("time").innerHTML = a;
  }
   
  }
  function getQueryVariable(variable)
  {
         var query = window.location.search.substring(1);
         var vars = query.split("&");
         for (var i=0;i<vars.length;i++) {
                 var pair = vars[i].split("=");
                 if(pair[0] == variable){return pair[1];}
         }
         return(false);
  }
  </script>
  <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on" id="alert">

  <center>
  <h3>
  XIN CHÀO, BẠN SẼ ĐƯỢC TỰ ĐỘNG &nbsp;CHUYỂN HƯỚNG ĐẾN LINK ĐÍCH TRONG <i id="time">5</i>S NỮA, VUI LÒNG ĐỢI VÀ KHÔNG CẦN LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ CẢ. </h3>
  </center>
  </div>
  <center>
  <div class="loader">
  </div>
  <p style="color: red">
  Chú Ý, Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm Về Đường Link Mà Bạn Sắp Được DẪn Đến Do Công Cụ Này Được Sử Dụng Tự Do Và Miễn Phí Tại <a href="http://www.sytung.com/p/app.html">Công Cụ Mã Hóa URL</a>. Chúng Tôi Không Lưu Lại Dữ Liệu Của Đường Dẫn</p>
  <p>
  Có thời gian thì ghé qua <a href="http://www.sytung.com">blog kiếm tiền online</a> của mình chơi nhá</p>
  </center>
  Đây chính là đoạn code sẽ decode URL được mã hóa và chuyển hướng người dùng đến, nó lấy đoạn sau ~~ trên URL ( là đoạn URL được mã hóa) sau đó dịch ngược và chuyển hướng.
  Đoạn code của mình chưa hoàn hảo lắm do mình gà code, các bạn có thể chỉnh sửa thêm. Kết Quả:


  Vậy là xong, bây giờ để tạo URL chỉ cần đi đến http://blogcuaban.com/p/app.html rồi nhập URL. Bạn có thể dùng để ẩn đi link ref hay .... =))

  Chúc Các Bạn Thành Công.

  Nhắn nhủ

  Khi Copy bài viết từ Blog thì mong bạn vui lòng để lại một đường dẫn về Blog nhé. Cảm ơn bạn.